SPÓŁKI

Zakładanie spółek na Gibraltarze

Gibraltar jest bardzo dobrym miejscem do ulokowania tam spółki holdingowej za pomocą, której możemy prowadzić interesy w innych krajach.

Kolejną zaletą jest fakt, że jako inwestor możemy pozostać anonimowi. Gibraltar dzięki przynależności do Korony Brytyjskiej, pozostając członkiem Unii Europejskiej posiada bardzo liberalne przepisy fiskalne odnośnie spółek.

Ogólna stawka podatku dochodowego wynosi 10 %, która ma tylko zastosowanie do dochodów uzyskiwanych na terytorium Gibraltaru, natomiast na pozostałe dochody uzyskiwane poza jego terytorium, stawka podatku dochodowego wynosi 0 %. Poza tym Gibraltar nie jest członkiem unijnego systemu podatku VAT i podatek ten tam nie występuje. Spółki tam zakładane NRC ( (not resident company) odpowiadają naszym spółkom z ograniczona odpowiedzialnością. Można w takiej spółce ustanowić dyrektora nominowanego, który taką spółką będzie zarządzał w naszym imieniu i będzie wykazywany w rejestrach handlowych, natomiast my, jako udziałowiec spółki możemy pozostać anonimowi. Wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych określone są tylko dla spółek prowadzących swą działalność na terenie Gibraltaru. Dla spółek które prowadzą działalność poza jego granicami rachunkowość jest uproszczona. Kapitał minimalny dla spółki typu offshore wynosi 100 GBP.

Dodatkowo należy dodać ze na Gibraltarze bardzo łatwo jest uzyskać wiążącą interpretacje podatkowa wydawana przez Commissioner of Income Tax, którą możemy stosować do tworzonych przez nas konstrukcji i modeli biznesowych zwiększając ich pewność i bezpieczeństwo.