SPÓŁKI

Spółki na Cyprze, Malcie oraz UAE

Od wielu lat Cypr jest bardzo popularnym miejscem lokowania interesów przez polskich obywateli. Cypr posiada najniższą stawkę podatku dochodowego ( 10% ) w całej Unii Europejskiej.

Poza tym system podatkowy przewiduje szereg innych preferencji podatkowych.Na Cyprze nie pobiera się podatku od wypłaty należności licencyjnych przez podmioty cypryjskie na rzecz zagranicznych licencjodawców. Nie pobiera się również podatku związanego z wypłatą dywidendy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu. Ponadto, wykorzystanie spółki cypryjskiej do rozwiązań holdingowych, daje prawo do skorzystania z przywilejów wynikających z zawartych przez Cypr 45 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również ze zwolnień podatkowych przewidzianych w dyrektywach unijnych.

Dlatego Cypr jest doskonałym miejscem do zakładania siedzib holdingów mających w posiadaniu swoje spółki w innych państwach członkowskich  UE. Teraz  jeszcze poszerzamy ofertę o Zjednoczone Emiraty Arabskie ( UAE ), gdzie zarejestrowana tam spółka typu offshore nie płaci żadnego podatku. Nasza bezpośrednia współpraca z partnerami w tych krajach powoduje, że możemy wybierać dla naszych klientów najbardziej korzystne rozwiązania.