USŁUGI

Usługi przedstawicielskie za granicą

Mając na uwadze fakt, że firma nasza wyspecjalizowała się w zakładaniu podmiotów gospodarczych za granicą, świadczymy usługi przedstawicielskie w celu obsługi założonych przez nas firm oraz obsługą innych podmiotów gospodarczych.

Zajmujemy się przygotowywaniem umów spółek, statutów, regulaminów. Zajmujemy się  rejestracją spółek i uzyskiwaniem wpisów do wymaganych rejestrów.

Firma nasza współpracuje z wieloma kancelariami prawnymi na całym świecie, przez co ma dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry: prawników, menadżerów, księgowych oraz biegłych rewidentów. Wyszukujemy również miejsca na siedziby zakładanych przez nas firm. Pośredniczymy pomiędzy wspólnikami a osobami zajmujące się bezpośrednio zarządzaniem, świadczeniem usług rachunkowych czy zajmujące się doradztwem prawnym. Zajmujemy się także pośrednictwem w usługach bankowych niezbędnych do obsługi zakładanych podmiotów. Jesteśmy sprawdzonym, pomocnym partnerem przy planowaniu biznesu, który wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie może  proponować swoim klientom korzystne rozwiązania w celu obniżenia kwot płaconych podatków.