Restrukturyzacja

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne daje możliwość prowadzenia zaawansowanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach funkcjonowania, zaczynając na restrukturyzacji zobowiązań poprzez restrukturyzację składników majątku i zatrudnienia.

Jednocześnie na dłużnika zostaje nałożonych wiele ograniczeń, między innymi brak prawa do zrządzania majątkiem. Jest on także poddany permanentnemu nadzorowi ze strony wierzycieli, zarządcy oraz sędziego komisarza. Wszelkie niedogodności są jednak rekompensowane samym celem postępowania sanacyjnego, które w przeciwieństwie do likwidacji majątku realizuje wiodącą w prawie restrukturyzacyjnym politykę nowej szansy i pozwala dłużnikowi na powrót włączyć się do rynkowej rywalizacji.

Sanacja to także okazja dla wierzycieli zainteresowanych przejęciem kontroli nad majątkiem dłużnika, w tych wszystkich wypadkach, gdy utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu jest korzystniejsze niż upadłość, a na przykład zachodzi konieczność rozwiązania niekorzystnych kontraktów, bez związania którymi dłużnik będzie mógł wrócić na tory niezakłóconego funkcjonowania. Postępowanie sanacyjne jest głównie przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie będą w stanie osiągnąć porozumienia z wierzycielami w ramach pozostałych postępowań. Zasadniczo będą to dłużnicy o dużym stopniu zadłużenia i znacznej liczbie wierzycieli, których oddłużenie wymaga głębszej restrukturyzacji. W tym postępowaniu sąd odbiera zarząd dłużnikowi i ustanawia zarządcę oraz sędziego komisarza. Postępowanie objęte tą procedurą będzie się toczyć od roku do dwóch lat. Sąd rozpatruje wniosek na wyznaczonej w tym celu rozprawie i wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.