USŁUGI

Przejęcia firm i wykup zadłużonych spółek

Pomagamy naszym klientom przy przejęciach firm, gdzie głównym celem naszej pomocy, jest wsparcie w procesie przejmowania lub zakupu firmy.

Pomagamy w przejęciu znaku towarowego, zakupu udziałów, akcji czy wybranych aktywów zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Poszukujemy również dla naszych klientów konkretnych firm do przejęcia, które to odpowiadają kryteriom określonym przez klienta i których to przejęcie może przyczynić się do wzrostu wartości jego firmy.

Zajmujemy się także zakupem udziałów w spółkach będących w ciężkiej sytuacji finansowej, w celu dalszej ich restrukturyzacji, wymiany zarządów, prowadzenia negocjacji z wierzycielami, podziałem na mniejsze przedsiębiorstwa w celu dalszej ich odsprzedaży.