SPÓŁKI

Zakładanie spółek gmbh i ug w Niemczech

Firma nasza od wielu lat z racji jej bliskiego położenia przy granicy niemieckiej, specjalizuje się w zakładaniu spółek w Niemczech.

Głównie zakładamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), oraz spółki UG (haftungsbeschränkt). Minimalny kapitał zakładowy spółki GmbH określony został na kwotę 25.000 €, ( zakładając nową spółkę możemy wpłacić przy rejestracji spółki połowę kapaitału zakładowego, czyli kwotę 12.500 € ), natomiast minimalny kapitał zakładowy dla spółki UG może wynosić  1 €.

Praktycznie nie są zakładane spółki UG z kapitałem mniejszym niż 300 €. Warunkiem założenia takiej spółki, jest zobowiązanie się wspólników do odpisów z zyku w wysokości 20% rocznie i przeznaczanie go na uzupełnienie kapitału zakładowego spółki do kwoty 25.000 €. Następnie spółka UG z tak uzupełnionym kapitałem, może być na wniosek wspólników przekształcona w spółkę GmbH.

Zajmujemy się przygotowaniem umowy spółki, dokumentów do rejestracji, uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem nazwy firmy przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową IHK. Następnie zgłoszeniem do rejestru HRB, założeniem rachunku bankowego oraz ustaleniem siedziby ( Virtual Office ). Zgłaszamy także już zarejestrowaną spółkę do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez jednostkę terenowej administracji gospodarczej. Dokonujemy zgłoszeń do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Zajmujemy się legalizacją dokumentów dla pracowników spoza UE. Pomagamy również w uzyskaniu licencji transportowej. Cena założenia spółki od 2.290 €.