O firmie

trader

Firma nasza zajmuje się tworzeniem gotowych rozwiązań prawnych dla biznesu a w szczególności zakładaniu spółek prawa handlowego.

Posiadamy również w ciągłej sprzedaży gotowe zarejestrowane spółki w wielu krajach Europy, które jeszcze nie prowadziły działalności, jak i spółki które mają już pewną historię w różnych branżach.

Zajmujemy się przekształcaniem podmiotów gospodarczych. Łączeniem spółek osobowych i kapitałowych. Przekształcamy podmioty gospodarcze mające problemy z płynnością finansową oraz z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań wobec wierzycieli i banków. Szukamy dla nich nowych prawnych dróg wyjścia z kłopotów.

Prowadzimy przejęcia firm i wykup zadłużonych spółek oraz wykup wierzytelności na zlecenie. Posiadamy w ciągłej sprzedaży gotowe spółki w Niemczech, na Malcie, Cyprze oraz w Emiratach Arabskich. Prowadzimy także skup spółek zarówno polskich jak i zagranicznych.

trader

Mając na uwadze potrzeby naszych klientów jesteśmy w stanie założyć im spółkę praktycznie w każdej wybranej przez nich destynacji.

trader

Zajmujemy się kompletną obsługą spółek, służymy pomocą w zakładaniu rachunków bankowych, uzyskania finansowania w postaci kredytu bankowego czy leasingu.

trader

Współpracujemy  z wieloma kancelariami prawnymi i podatkowymi  w wielu krajach, przez co mamy dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów, prawników, menadżerów, księgowych, biegłych rewidentów.

trader

Uczestniczymy w całym procesie organizacji spółki, począwszy od przygotowywania umowy, statutu, aż po jej zarejestrowanie. 

trader

Pomagamy również w uzyskaniu dotacji czy możliwości skorzystania z innych form pomocy finansowej dostępnej w miejscu prowadzonej działalności.

trader

Prowadzimy skup spółek oraz pośrednictwo w zbywaniu udziałów w spółkach już istniejących. Szukamy czynnie nowych nabywców a w szczególności na spółki niemieckie