SPÓŁKI

Zakładanie spółek komandytowych

W celu polepszenia optymalizacji podatkowej oraz poprawienia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, specjalizujemy się w zakładaniu spółek komandytowych.

Spółka komandytowa, a szczególnie spółka w której komplementariuszem jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością, jest bardzo pomocna przy planowaniu biznesu. Mamy tu możliwość składania indywidualnego rozliczenia podatkowego przez każdego wspólnika spółki komandytowej, przez co unikamy podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym.

Poza tym komplementariusz odpowiada za zobowiązania  wobec wierzycieli tylko do wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. Konstrukcja spółki komandytowej nie jest nowa w polskim prawie gospodarczym, ale z roku na rok prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie prawnej, nabiera coraz większej popularności.

Ważnymi czynnikami przemawiającymi za wyborem prowadzenia przedsiębiorstwa w formie spółki komandytowej jest: możliwość wypłaty zaliczek na poczet zysku w czasie trwania roku obrotowego, rozliczania przez wspólników dochodów i strat spółki wraz ze stratami i dochodami z innych przedsięwzięć gospodarczych oraz brak wymogu posiadania minimalnego kapitału.