USŁUGI

Projektowanie rozwiązań biznesowych

Zdajemy sobie sprawę, że obecny kryzys gospodarczy i finansowy, wywarł znaczący wpływ na sytuację finansową wielu przedsiębiorstw.

Przekształcamy podmioty gospodarcze mające problemy z płynnością finansową oraz z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań wobec wierzycieli i banków. Szukamy dla nich nowych dróg wyjścia z kłopotów.

Proponujemy praktyczne rozwiązania narosłych problemów, nie tylko przez prowadzenie postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacji, ale także poprzez bardziej praktyczne sposoby mogące pewniej i skuteczniej zabezpieczyć posiadany majątek przed wierzycielami. Przygotowujemy konkretne działania organizacyjne i prawne, które wprowadzamy w życie chroniąc majątek naszych klientów.