USŁUGI

Łączenie spółek osobowych i kapitałowych

W celu prowadzenia interesów w większym wymiarze pomagamy w łączeniu się ze sobą podmiotów gospodarczych.

Nie ma przy tym znaczenia jakie podmioty łączymy. Czy łączymy spółki osobowa ze spółkami kapitałowymi czy też odwrotnie. Decydują o tym zazwyczaj jedynie przesłanki ekonomiczne.

W przypadku spółek osobowych jest to głównie zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności, natomiast przy spółkach kapitałowych głównym czynnikiem ich łączenia jest koncentracja kapitału. Firma nasza zajmuje się całą droga prawną i nie ma tu znaczenia czy jest to utworzenie nowej spółki, czy odbywa się to w formie przeniesienia całego majątku na spółkę istniejącą, w skład której wejdą składniki majątkowe i wspólnicy spółek uczestniczących.

Przygotowywane przez nas plany połączeń, wykonywane są przez specjalistów posiadających w tej materii duże doświadczenie. Przygotowujemy kompletne umowy oraz dokumenty do rejestracji łączonych podmiotów. Koordynujemy cały projekt połączenia podmiotów na każdym jego etapie.