USŁUGI

Przekształcenia podmiotów gospodarczych

W pewnym momencie prowadzenia biznesu, często obecna jego struktura prawna nie pozwala na dalszy rozwój, lub po prostu ten rozwój w znacznym stopniu ogranicza.

Należy wtedy pomyśleć o przekształceniu podmiotu gospodarczego w spółkę osobowa lub też w spółkę kapitałową. Firma nasza jest z państwem na każdym etapie działalności i takimi przekształceniami się zajmuje.

Tworzymy podmioty gospodarcze w formie spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Przekształcamy także spółki osobowe w spółki kapitałowe: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Tworzymy także konstrukcje oparte na udziale spółek kapitałowych w spółkach osobowych, sporządzamy niezbędne uchwały wymagane statutem czy też umową spółki.

Sporządzamy umowy na mocy których powstają te podmioty oraz dokonujemy ich rejestracji. Opracowujemy całą dokumentacje prawną, potrzebną do złożenia w sądzie i innych organach rejestrowych oraz koordynujemy cały proces przekształcenia.