Fundacje prywatne

Fundacja w wielu państwach starej Europy ma zupełnie inne znaczenie niż w Polsce czy innych krajach Europy Wschodniej.

W krajach tych fundacja kojarzy się tylko i wyłącznie z instytucją charytatywną, posiadającą status organizacji pożytku publicznego, której środki są zgromadzone dzięki dotacjom oraz darowiznom otrzymanym z rąk osób, które nie będą w żaden sposób czerpały zysków, gdyż majątek nie zostanie rozporządzony na ich prywatne cele.

Koncepcja fundacji prywatnej narodziła się z Lichtensteinie ponad sto lat temu, jako instrument do zabezpieczenia majątku oraz planowania sukcesji majątkowej. W krajach Europy Wschodniej nie jest jeszcze ten twór popularny, natomiast należy przyznać, iż cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jednak ze względu na uregulowania prawne z benefitów fundacji prywatnych nie jesteśmy w stanie korzystać na bazie prawa niektórych krajów Europy wschodniej, nadal musimy czerpać z możliwości przygotowanych przez inne kraje europejskie mające w tej materii spore doświadczenie. W wielu krajach europejskich oprócz fundacji charytatywnych istnieją także fundacje prywatne.

Założenie fundacji prywatnej jest elementem planowania przyszłości dla majątku w chwili obecnej, ale także po śmierci fundatora. Fundacja zagraniczna funkcjonuje zupełnie inaczej niż fundacja charytatywna w Polsce czy innych krajach Europy Wschodniej. Jest to instytucja posiadająca osobowość prawną oraz mogąca posiadać majątek. Fundacja prywatna działa w sposób zbliżony do spółki, chociaż zwrócić należy uwagę na to, iż fundacja prywatna nie posiada członków ani udziałowców. W wielu krajach europejskich działalność fundacji jest uregulowana w aktach prawnych, przykładami krajów o szeroko rozbudowanym prawodawstwie fundacji jest Holandia, Lichtenstein oraz Austria. Jednakże mimo pewnych statutowych ograniczeń istnieje spora dowolność szczególnie odnośnie kompozycji, powoływania czy odwoływania administratora. Fundator może również dobrowolnie określić cele statutowe swojej fundacji.

Firma nasza proponuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie zakładania fundacji i pomoc w ich administrowaniu. Doradzamy jak czerpać korzyści z majątku fundacji i jak takimi fundacjami zarządzać. Jak optymalizować przychody pod względem podatkowym i jak unikać płacenia podatku od spadku i darowizn.