Giełda spółek

Spółka niemiecka Meklenburgia

Rodzaj spółki

UG

Lokalizacja

Richtenberg

Rok założenia

2018

Cena

5.000 €

Gotowa zarejestrowana spółka UG z siedzibą w DE-18461 Richtenberg z kapitałem zakładowym 1.000 €. Spółka posiada rachunek bankowy oraz aktywny numer podatkowy VAT UE. Zarejestrowana jest w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej..

Przedmiot działaności spółki to handel artykułami przemysłowymi, doradztwo w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, pośrednictwo w handlu energią elektryczna i gazem. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunek bankowy prowadzony jest w Commerzbank AG.

Przy zakupie udziałów przez nowego wspólnika dokonamy zmian w zarządzie i dostosujemy przedmiot działalności do wymagań nowego nabywcy. Możemy też dokonać zmiany nazwy oraz siedziby firmy. Działalność można rozpocząć natychmiast po zakupie.