Giełda spółek

Spółka Transportowa Berlin

Rodzaj spółki

GmbH

Lokalizacja

Berlin

Rok założenia

2021

Cena

6.500 €

Gotowa zarejestrowana spółka UG z siedzibą w Berlinie (DE-10437). Kapitał zakładowy 25.000 €. Spółka posiada rachunek bankowy oraz aktywny numer podatkowy VAT UE.

Przedmiot działalności spółki to: Transport drogowy towarów samochodami powyżej 3,5 tony. Spółka nie podjęła jeszcze działalności.

Przy zakupie udziałów przez nowego wspólnika dokonamy zmian w zarządzie i dostosujemy przedmiot działalności do wymagań nowego nabywcy. Możemy też dokonać zmiany nazwy oraz zmianę siedziby firmy. Działalność można rozpocząć natychmiast po zakupie.