Giełda spółek

Spółka polska zachodniopomorskie

Rodzaj spółki

spółka z o.o.

Lokalizacja

Nowogard

Rok założenia

2017

Cena

1.150 €

Gotowa zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogardzie z kapitałem zakładowym 5.000 PLN. Spółka posiada rachunek bankowy prowadzony w PEKAO SA. Posiada również aktywny numer podatkowy VAT UE. Siedziba spółki znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiot działaności spółki to pośrednictwo pieniężne, usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Działalność w zakresie turystyki, prowadzenia hoteli oraz agencji turystycznych. Działalność agencji reklamowych.

Przy zakupie udziałów przez nowego wspólnika dokonamy zmian w zarządzie i dostosujemy przedmiot działalności do wymagań nowego nabywcy. Możemy też dokonać zmiany nazwy oraz siedziby firmy. Działalność można rozpocząć natychmiast po zakupie.