Giełda spółek

Spółka Niemiecka Münster

Rodzaj spółki

UG

Lokalizacja

Münster

Rok założenia

2021

Cena

5.500 €

Gotowa zarejestrowana spółka UG z siedzibą w Münster ( DE-48163 ). Kapitał zakładowy 2.000 €. Spółka posiada rachunek bankowy oraz aktywny numer podatkowy VAT UE.

Spółka zajmuje się produkcją oraz sprzedażą różnego rodzaju towarów a w szczególności artykułów spożywczych, produktów dla zwierząt, książek czasopism. spółka miała prowadzić również działalność wydawniczą. Generalnie spółka nie podjęła działalności, ponosiła tylko koszty jej utrzymania, księgowość, biuro, telefon, internet.

Przy zakupie udziałów przez nowego wspólnika dokonamy zmian w zarządzie i dostosujemy przedmiot działalności do wymagań nowego nabywcy. Możemy też dokonać zmiany nazwy oraz zmianę siedziby firmy. Działalność można rozpocząć natychmiast po zakupie.