Giełda spółek

Spółka niemiecka Monachium

Rodzaj spółki

UG

Lokalizacja

Monachium

Rok założenia

2021

Cena

5.000 €

Gotowa zarejestrowana spółka UG z siedzibą w Monachium. Kapitał zakładowy 300 €. Spółka posiada rachunek bankowy oraz aktywny numer podatkowy VAT UE.

Spółka zajmuje się zarządzaniem inwestycjami w innych podmiotach we własnym imieniu i na rachunek własny. Zarządzaniem powierzonym majątkiem, aktywami, akcjami, udziałami w funduszach, nabywaniem udziałów w innych spółkach.

Przy zakupie udziałów przez nowego wspólnika dokonamy zmian w zarządzie i dostosujemy przedmiot działalności do wymagań nowego nabywcy. Możemy też dokonać zmiany nazwy oraz siedziby firmy. Działalność można rozpocząć natychmiast po zakupie.